Sözleşmeler

PAKET TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

Bir taraftan  Akdeniz Cad. Akdeniz İş Merkezi No:5 5/519 Pasaport /İZMİR adresinde bulunan CMN TURİZM AŞ (kısaca SEYAHATBANK olarak anılacaktır) ile, diğer taraftan …………………  adresinde ikamet eden; tur / hizmetten faydalanacak olan …………………….(Kısaca TÜKETİCİ olarak anılacaktır). Aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur.

 A)Genel Şartlar

Genel Şartlar tur programının ayrılmaz bir parçasıdır ve tur programından bağımsız düşünülemez.

1.                 Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı takdirde; SEYAHATBANK gezi hareket tarihinden 20 gün öncesine kadar turu iptal edebilir. Böyle bir durumda iptal bilgisi misafire iletilir. Tur bedelinin tamamı misafire iade edilir. Tur dışında satın alınan ilave hizmetlerin iadesinde; SEYAHATBANK’ tan alınmış olan iç hat bağlantı uçuşu da misafire iade edilir, vize hizmeti, seyahat sağlık sigortası kullanılarak misafir adına vize başvurusu yapılmış ise bu hizmetler kullanılmış olacağından misafire iadesi yapılamaz. Misafir iç hat bağlantı uçuşunu SEYAHATBANK’ dan bağımsız farklı bir ürün sağlayıcıdan aldıysa, gezinin SEYAHATBANK tarafından iptal edilmesi durumunda SEYAHATBANK’ dan herhangi bir ücret iadesi talep edemez. Turun iptalinden dolayı oluşabilecek maddi ve manevi kayıpları misafir turu satın aldığında peşinen kabul eder, SEYAHATBANK sorumlu tutulamaz.

1.                 Tur programında otel(ler) isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için seçenekli sunulduğu durumlarda gezi hareketinden 48 saat önce misafire SEYAHATBANK tarafından bildirilecektir.

2.                 İsim değişikliği işlemleri, yurt dışı turlarında hareket tarihinden 10 gün önce bildirilmesi ve ancak hava yolu şirketinin onayı ile kişi başı 25 € değişiklik işlem bedeli karşılığında gerçekleştirilebilir. Tarih değişikliği işlemleri için müsaitlik onayı alınması gerekir.

3.                  TÜKETİCİ, yurt içi turlarda rezervasyonun kesinleşmesi için rezervasyon bedelinin en az %30’unu kayıt anında, kalan bakiyenin ise turun başlamasından en geç 20 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Sözü edilen süreler içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde yapılan kayıt iptal edilerek alınan ödeme TÜKETİCİ ’ye iade edilir. Yurtdışı tur rezervasyonlarında kaporalı satış yapılmamaktadır. Tur bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve vize işlemlerine başlanılmaz.

B)İptal ve Değişiklik Hakkında

1.                 Misafirlerimizin tur çıkış tarihinden 30 gün öncesine kadar SEYAHATBANK’a yazılı olarak bildirmek koşulu ile cezasız iptal hakkı vardır. Gezi başlangıç tarihine 31 günden az kalması durumunda tur ücretinin %50’ si tutarında ceza ödeyerek, gezi başlangıç tarihine 15 gün ve daha az kalması durumunda tur ücretinin tamamını ceza bedeli ödeyerek iptal yapabilir. İptal talep edilmesi durumunda, iç hat bağlantı, vize hizmeti, seyahat sağlık sigortası gibi ilave alınan hizmetlerin iptal iade şartları iptal talep edilen süreye göre değişkenlik gösterebileceği için iadesi konusunda önden bilgi sorulması gerekmektedir. SEYAHATBANK ilave hizmetlerin iptal iadesi için herhangi bir taahhütte bulunamaz.

2.                 SEYAHATBANK, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, gezinin başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşmaması ve / veya olumsuz hava koşulları, Türkiye’de veya sınır komşularında, paket tur kapsamında gidilecek ülke / ülkelerde, sınır kapılarında ve / veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava, kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, salgın hastalıklar, karantina uygulamaları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı, geziyi iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu gibi durumlarda hizmetin ifa edilememesi durumunda SEYAHATBANK ve hizmet aldığı aracılar sorumlu tutulamaz, tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur.

3.                 TÜKETİCİ, mucbir sebep göstermesiyle tur iptal ve iadesi sigorta tarafından sağlanabilmektedir. mucbir sebepler kapsamına ''ciddi derecede kaza ve yaralanma ile dünya sağlık örgütü tarafından acil hastalıklar kapsamına alınmış acil rahatsızlık, birinci dereceden yakınının vefatı, TÜKETİCİ’nin evinin ya da işyerinin yanması veya doğal afetlerle kullanılamaz hale gelmesi, TÜKETİCİ’nin vefatı'' gibi durumlar girmektedir. Bunların dışında Psikolojik tedaviler, daha önce tekrarlanmış kronik (akut) rahatsızlıklar, estetik tedaviler, rehabilitasyon tedavileri, doğum ve salgın hastalıklar sigorta kapsamında değerlendirilmemekte ve bu sebeplerden ötürü başvuran TÜKETİCİ’lerin tur iptal işlemi sağlanamamaktadır. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, Paket Tur Seyahat ve Sağlık Sigortasını tanzim eden sigorta şirketinden tur bedelinin iadesini TÜKETİCİ talep edebilir. Bu durumun tur hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, Tüketicinin turdan ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) gün içinde SİGORTA Şirketine belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Sigorta şirketi yapacağı inceleme sonucunda ödeme yapıp, yapmayacağına karar verir. Acentemiz bu sürecin işleyişi konusunda katılımcıya yardımcı olur. Ancak ödeme garantisi veremez. Sigorta ile ilgili kararlardan sigorta şirketi sorumludur.

4.                 Sözleşme şartlarında belirtildiği şekliyle sigorta şirketi kapsamına giren tüm hususlar ile ilgili TÜKETİCİ’nin muhatabı sigorta şirketidir. Bu durumlarda TÜKETİCİ tüm anlaşmazlık, dava, mahkeme, ödeme ve itiraz konularından SEYAHATBANK’u beri kıldığını, sigorta şirketini muhatap kabul ettiğini beyan eder. 

5.                 Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; SEYAHATBANK, TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİYE herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

6.           TÜKETİCİNİN kredi kartı ile taksitli olarak aldığı hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal edilmesi durumunda SEYAHATBANK, kredi kartından almış olduğu bedeli yine TÜKETİCİNİN kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre TÜKETİCİNİN kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, SEYAHATBANK’IN herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu durumun banka ile kredi kartı sahibi arasında çözümlenmesi gerekmektedir.

C)Rehberlik Hizmetleri ve Ekstra Turlar Hakkında

1.           Ekstra turlar, en az 20 kişi katılım şartı ile düzenlenmektedir. Yeterli sayı sağlanamadığı takdirde geziler yapılamamakta veya ekstra gezi fiyatları ve içerikleri değişiklik gösterebilir. Ayrıca turların günleri ve saatleri, gidilecek yerlerdeki müze, ören yerlerinin açık/kapalı olma durumlarına ve hava şartlarına göre rehber tarafından değiştirilebilir.

2.           Ekstra turlar sırasında misafirlerimize farklı rehber eşlik edebilir.

3.           Ekstra turlar için tahsis edilen araçlar, bu ekstra turu satın alan misafirlerin kullanımı içindir.

4.           Tur paketine dahil olan panoramik şehir turları, şehirlerin genel tanıtımı için düzenlenen ve araç içinden rehber anlatımıyla panoramik olarak yapılan müze, ören yeri girişlerini içermeyen en fazla 2-3 saatlik turlardır. Panoramik turlar, programda belirtilen diğer turlar da dahil olmak üzere, tura denk gelen gün ve saatte yerel otoriteler tarafından gezilmesine, girilmesine izin verilmeyen veya herhangi bir etkinlik nedeniyle kapalı yollar sebebiyle gerçekleşmediği takdirde, keza hava şartları nedeniyle turun yapılması imkânsız hale geldiği durumlarda bahse konu turların yapılamamasından SEYAHATBANK sorumlu değildir. Bazı turlar kapalı yollar veya araç girişine izin verilmeyen noktalarda imkanlar dahilinde toplu taşıma veya yaya olarak yapılabilir. Rehberimiz, turlarımızın içeriğine bağlı kalarak, katılımcı sayısına, müze ve ören yerinin kapalı olma durumuna göre şehir turu ve/veya ekstra turların günlerinde değişiklik yapabilir. Bu durum uçuş saatlerinde oluşabilecek değişiklikler karşısında da geçerlidir.

5.           Ekstra turlar katılımcının isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Tur esnasında düzenlenen ekstra turlara katılmak istemeyen yolcular, yol üzerinde bulunan müsait bir dinlenme tesisinde beklemeyi kabul etmiş sayılırlar. Bu yolcular ekstra tur başlamadan yol üstü dinlenme tesisine bırakılıp, turun tamamlanması ardından bırakıldıkları noktadan alınırlar. Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir.

 

D)Uçuşlar Hakkında

1.           SEYAHATBANK hava yolu ile yolcu arasında aracı kurum olup, olası ihtilaflarda Türk mevzuatının ilgili hükümlerinin yanı sıra Lahey Protokolü ve Varşova Konvansiyonu uygulanacaktır.

2.           Tarifeli ve charter uçuşlar ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile SEYAHATBANK sorumlu tutulmaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz.

3.           0-2yaş arası çocuklar sadece alan vergisi bedeli öderler.

4.           Hava yolları kuralları gereğince; gidiş-dönüş olarak satın alınmış uçak biletlerinin gidiş uçuşu kullanılmadığı takdirde, dönüş uçuşu hava yolu tarafından iptal edilmektedir.

5.           Uçaklı turlara katılan kişiler için yapılması gereken check-in ve boarding işlemleri kişisel işlemlerdir ve bu işlemlerin misafir tarafından uçuş öncesinde havalimanlarında, ilgili hava yolu kontuarlarından ya da online olarak hava yolu firmalarının internet sitelerinden yapılması zorunludur.

6.           Uçuşlarda oluşabilecek son dakika rötarları ve kapı değişiklikleri, havalimanlarında sesli anons edilmekte ve alandaki bilgi panolarında gösterilmektedir. Bu bilgiler bizzat misafirler tarafından takip edilmelidir.

7.           Tura katılım için hava yolları kuralları doğrultusunda bildirilen saatlerde, belirtilen havalimanında hazır bulunmayan, check-in ve boarding işlemlerini zamanında yaptırmayan, check-in ve boarding işlemlerini zamanında yaptıran ancak uçağa binmeyen misafirlerin, uçuşu gerçekleştirememeleri durumundan SEYAHATBANK sorumlu değildir. Uçağı kaçıran misafirlerin tura dahil olmaları için gerekli olacak gidiş-dönüş yeni uçak biletlerinin temini ve gidilecek bölgedeki transferleri vb. gibi konulara dair oluşacak tüm masraflar kendilerine aittir.

8.           Türkiye çıkışlı uçakların genelinde valiz ağırlığı 20 kg’dır. Bu ağırlık uçak firması ve gidilecek ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Gidilecek ülkede iç hat uçuşları bulunuyorsa, bu iç hat uçuşlarda valiz ağırlığı 15 kg’a düşebilmektedir. Fazla bagaj ağırlık/fiyat kuralları hava yolları tarafından belirlenmekte olup, SEYAHATBANK’ın sorumluluğunda değildir.

9.           Bazı havayollarında yeme-içme ve online check-in hizmetleri ekstra ücrete tabi olabilir.

10.        Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu mevzuat ve teamüllerine uymakla mükelleftir. Tüketici para, ziynet eşyası ve değerli gördükleri eşyalarını bagajlarda ve araç içinde bırakmamalıdırlar. Özel Seyahat Sağlık ve Güvence Sigortası alan tüketiciye ait bagajların SEYAHATBANK’a  ait araçlarda; SEYAHATBANK ve çalışanlarının kastı ve ağır kusuru nedeniyle kaybı veya hasarı durumunda, kayıp ve hasar polis tutanağı düzenlettirilmesi koşuluyla, sigorta şirketi ile ilişkilendirilir. Bu hususta SEYAHATBANK’ a sorumluluk yüklenemez.

11.        Uçak ile gerçekleşen ulaşımlarda, tüketiciye sunulan şirket hizmetlerinin bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, SEYAHATBANK‘ın sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde tüketici tarafından kabul edilmiştir.

E)Vize ve Pasaport Hakkında

1.           Satın alınan hizmete Vize Hizmetleri ve işlemleri dâhil değildir. Vize Hizmetlerini SEYAHATBANK’tan talep eden TÜKETİCİ, SEYAHATBANK veya konsolosluk temsilciliklerinin vize işleyişi ile ilgili usul ve esaslarına tabidir.

2.           Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat takip edeceğini belirten  TÜKETİCİ, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi fes edemez. Vize işlemlerini kendileri yapacak yolcuların Tur hizmetini kapsayan ve konsolosluklardan talep edilen evraklar için randevu almadan 15 gün önce SEYAHATBANK’a bilgi vermek zorundadır. Bilgi vermeden aldığı randevulara gerekli evrakların tamamını teslim edememesinden dolayı doğacak aksaklık, vize reddi vb. gibi hususlardan SEYAHATBANK sorumlu tutulamaz. Sorumluluk tamamen TÜKETİCİ’ye aittir.

3.           Acente aracılığı ile vize işlemlerini yapan TÜKETİCİ’ler için ilgili konsolosluğun vize reddi vermesi ya da vize süresini tur süresinden az ve kısıtlı vermesi durumunda sorumluluk TÜKETİCİ’ye aittir, SEYAHATBANK’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

TÜKETİCİ vize hizmetini SEYAHATBANK’dan alacak ise,

a)     Vize almak istediği pasaportunu zamanında SEYAHATBANK’a teslim etmemesi ve bu nedenle vizenin alınamaması, konsolosluklar tarafından istenilen evrakları eksik yada yanlış teslim etmesi veya ilgili konsolosluğun evrakların tam olarak teslim edilmiş olmasına rağmen ek evrak istemesi, aynı evrağı yeniden talep etmesi ve TÜKETİCİ’nin bu evrakları istenilen sürede tamamlamaması, ilgili konsolosluğun TÜKETİCİ ile şahsen görüşme talebine rağmen TÜKETİCİnin randevuya gitmemesi nedeniyle, vize alımının gerçekleştirilememesi durumlarında SEYAHATBANK’un herhangi bir sorumluluğu olmayıp, vize başvuru işlemleri için yapılan harcamaların da iadesi TÜKETİCİ tarafından talep edilemez.

b)     TÜKETİCİ, tüm evraklarını zamanında teslim etmiş ve acentemizde bu evraklar ile zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen ilgili konsolosluk tarafından başvuru geçerli yada geçersiz bir nedenden ötürü reddedilirse ve yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç anına kadar pasaport/pasaportlar teslim edilmez veya vize reddi söz konusu olursa SEYAHATBANK veya yetkili acentesi bu durumdan sorumlu tutulamaz.

c)      TÜKETİCİ, önceden vize reddi alması halinde bu durumu SEYAHATBANK’a veya yetkili vize acentesine bildirmek zorundadır. Nitekim vize reddi bazı hallerde pasaporta işlenmemektedir. TÜKETİCİ vize reddi aldığını acenteye bildirmemesi halinde, uğranılan hak kaybından ve zararlardan SEYAHATBANK veya yetkili vize acentesi sorumlu tutulamaz.

d)     İlgili konsolosluğun belirlediği vize ücretinin değişmesi halinde, tur hareket tarihine kadar vize ücretlerinde değişiklikler ücrete yansıtılacak ve SEYAHATBANK veya yetkili vize acentesi bu sebepten doğacak farkı TÜKETİCİ’den talep ve tahsil edilecektir.

e)     TÜKETİCİ ailesi, akrabası veya grup olarak tura katılması halinde, içlerinde bir yada birden fazla kişiye vize verilmemesi nedeniyle, kendisi için vize alınmış olması durumunda, turdan vazgeçemeyecektir. Bu durumda TÜKETİCİ turdan vazgeçmek isterse, tur bedeli ve vize ile ilgili ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

f)       Konsolosluk tarafından istenen ek belgeler TÜKETİCİ’ye telefon ya da mail yoluyla bildirilecek olup, bu bilgilendirmeye rağmen eksikler TÜKETİCİ tarafından zamanında tamamlanmazsa ve vize bu nedenle alınamazsa SEYAHATBANK veya yetkili vize acentesi sorumluluk kabul etmeyecek ve tur ücretinin tamamı SEYAHATBANK tarafından TÜKETİCİ’den tahsil edilecektir.

g)     Vize hizmetlerini SEYAHATBANK’dan talep eden TÜKETİCİ, SEYAHATBANK veya yetkili vize acentesine teslim edilmek üzere istenen belgelerin sahte olmadığını veya tahrip edilmediğini kabul ve taahhüt eder. Eğer TÜKETİCİ’nin vizeye dair evraklarında bir sahtelik veya tahribat söz konusu var ise; Konsolosluk tarafından vize reddi halinde SEYAHATBANK’ın TÜKETİCİ veya resmi makamlara karşı bir sorumluluğu bulunamaz. Ayrıca bu hususta SEYAHATBANK’ın, sahte evrak teslim edilmesi sebebiyle  herhangi bir zararı söz konusu olduğu takdirde SEYAHATBANK’ın TÜKETİCİ’ye karşı dava açma hakkı saklıdır.

h)     TÜKETİCİ’nin hüsnüniyet kurallarına aykırı hal ve hareketleri (vergi borcu, askerlik, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste vb.) neticesinde vizenin alınamaması durumunda SEYAHATBANK veya yetkili vize acentesi sorumluluk kabul etmeyecektir.

i)       SEYAHATBANK veya yetkili vize acentesi konsolosluk üzerinde hiçbir şekilde yaptırım gücü veya edimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vize talep eden ülkeler arasında yapılan anlaşmalara göre, vize verilmemesinden dolayı pasaport hamili, ilgili konsolosluğa müracaat edebilir. Anlaşmalar gereği ilgili konsolosluklar başvuruları cevaplamak zorunda değildirler. Ancak pasaport hamili vize talebini geri çeviren ülkeye dava açma hakkına sahiptir. Bu kanun resmi gazetede yayınlanmış olup, ardından Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve basın tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.  Bu gibi durumlarda SEYAHATBANK veya yetkili vize acentesi pasaport hamili ile vize talebi yapılan ilgili konsolosluk arasında hiçbir şekilde konsolosluk aracı görevini ifa etmez. İlgili konsolosluklardaki gecikmelerden ve değişik aksamalardan SEYAHATBANK veya yetkili vize acentesi sorumlu değildir.

j)       Vize müracaatı için gerekli zorunlu evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili ülke konsolosluğunun bildirdiği şekilde eksiksiz ve tam olarak, turun hareket tarihinden en geç 30 gün önce (Bazı ülkeler için bu süre 45 gün) olarak belirlenebilir. TÜKETİCİ tarafından SEYAHATBANK’a veya yetkili vize acentesine elden ya da kargo yoluyla istenilen evrağa bağlı olarak, mutlak suretle ıslak imzalı bir şekilde teslim edilmelidir. Vize için SEYAHATBANK’a veya yetkili vize acentesine teslim edilen pasaportun tur bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresinin bulunması gerekmektedir.

4.           Gümrük geçişlerinde/sınır kapılarında, pasaportunuza giriş-çıkış kaşesi basılabilmesi için, pasaportunuzda en az 2 sayfalık boş alan olması gerekmektedir.

5.           Türk vatandaşı olmayan ya da çifte vatandaşlığı olup da diğer ülke pasaportunu kullanarak tura katılacak olan misafirlerimizin; seyahat edilecek ülkenin, kullanacakları pasaporta uyguladığı vize prosedürünü ilgili konsolosluklara bizzat danışmaları gerekmektedir, aksi halde doğacak sonuçlardan SEYAHATBANK sorumlu olmayacaktır.

6.           Yırtık, yıpranmış, ıslanmış ve/veya benzeri tahribat(lar)a uğramış pasaportlar nedeniyle ziyaret edilecek ülke sınır kapısında gümrük polisi ile sorun yaşanmaması adına; pasaportların yenilenmesi ve T.C. vatandaşlarına vize uygulayan bir ülke ise ilgili vizenin yeni pasaportta olması gerekmektedir. Aksi durumda sorumluluk yolcuya aittir. İptal edilmiş pasaportlardaki geçerli Schengen vizeleri ile seyahat edilememektedir.

7.           Vize alınmış olması/yeşil pasaport gibi vize gerektirmeyen özel nitelikli pasaporta sahip olunması, ülkeye giriş/ülkeden çıkış yapılabileceği anlamına gelmez, pasaport polisinin sizi ülkeye sokmama/çıkarmama yetkisi vardır, bu durumdan SEYAHATBANK sorumlu değildir, sorumluluk yolcuya aittir.

8.           Pasaport, kimlik aslı veya kopyası ibraz edilse dahi, SEYAHATBANK’ın tüketicinin pasaportunu, kimliğini tetkik hakkı ve zorunluluğu bulunmamaktadır. Pasaport ve kimlik hususundaki tüm sorumluluklar tüketiciye aittir.

F)Sigorta Hakkında

1.                 İşbu sözleşme şartlarında belirtildiği şekliyle sigorta şirketi kapsamına giren tüm hususlar ile ilgili TÜKETİCİ’nin muhatabı sigorta şirketidir. Bu durumlarda TÜKETİCİ tüm anlaşmazlık, dava, mahkeme, ödeme ve itiraz konularından SEYAHATBANK’ı beri kıldığını, sigorta şirketini muhatap kabul ettiğini beyan eder. 

2.                 Tura katılan kişilerin seyahat sağlık sigorta poliçelerini ve herhangi bir sağlık sorunları varsa ilgili ilaç ve raporlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3.                 1618 sayılı seyahat acenteleri kanuna göre paket tur alan TÜKETİCİLERİN zorunlu seyahat sigortanız yapılmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeliyle sınırlıdır. Zorunlu seyahat sigortası acente iflasını ve ayıplı hizmete karşı bir sigorta olup, seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini kapsamaz. Seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini içeren paket sigortanızı ücreti mukabilinde acentemizden talep edebilirsiniz.

G) Diğer Hususlar

1.           SEYAHATBANK misafirin doğrudan otel ile iletişime geçerek yaptığı herhangi bir değişiklik veya iptal işlemi için sorumluluk kabul etmeyecektir. Bu durumda SEYAHATBANK’ın iptal koşulları geçerli olacaktır.

2.                 Fuar, kongre, konser, etkinlik, spor turnuvası vb. gibi özel dönemlerde oteller belirtilen lokasyonlardan veya km’ lerden daha fazla mesafede kullanılabilir. Böyle bir durumda, turun hareket tarihinden 15 gün önce SEYAHATBANK tarafından bilgi verilecektir.

3.                 Satın alınan tura kayıt esnasında; misafir tarafından pasaportta geçen isim, doğum tarihi, pasaport numarasının sisteme doğru şekilde girilmesi/beyan edilmesi gerekmektedir. Uçak biletleri bu bilgilere göre kesilmektedir. Hatalı bilgilerden oluşacak uçak bileti iptal veya değişikliklerinin ceza bedeli misafirlere yansıtılır.

4.                 Konaklama için otel giriş saati 15.00, çıkış saati ise 12.00’dir.

5.                 SEYAHATBANK tarafından, oda ile ilgili talepler (yüksek kat, genel alanlara yakın, sigara içilen/içilmeyen, yatak tipi) otele bildirilir. Ayırtılan odaların, otelin müsaitliğine göre misafirin tercihleri doğrultusunda olmasına özen gösterilir. Bu taleplerin gerçekleşmesi otele giriş sırasındaki müsaitliğe bağlıdır ve SEYAHATBANK tarafından garanti edilemez.

6.                 Otellerde sunulan kahvaltı Türk mutfağında alışılagelmiş zengin kahvaltıdan farklılık göstermektedir. Genelde kontinental kahvaltı olarak adlandırılan tereyağı, reçel, ekmek, çay veya kahveden oluşan sınırlı seçenekler ile sunulmakta olup, gruplar için gruba tahsis edilmiş ayrı bir salonda servis edilebilir.

7.                 Bazı durumlarda çift yataklı oda yerine çift kişilik yatak olabilmektedir. Çoğu Avrupa oteli, gerektiğinde birleştirilebilen 2 yataklı odalar sunmaktadır. Çocuk ve ek yatak politikası her otelin, oda tiplerine göre değişiklik gösterebilir.Her türlü ilave yatak ve bebek karyolası, talep üzerine ve otelin müsaitliği doğrultusunda temin edilir ve otel tarafından onaylanması gerekir.Odadaki ilave yatak veya bebek karyolası kapasitesi 1 adettir (azami).

8.                 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması vardır, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen yatak standart yataklardan 10.küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave yataklar, açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluşmaktadır. Misafirlerimiz 3 kişilik oda ve/veya çocuklu rezervasyonlarında standart odaya eklenecek ilave yataklar nedeniyle odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.

9.                 Otel rezervasyonlarında belirtilen, yetişkinler ile konaklayacak çocuk sayısı ve çocukların yaşları misafirlerimizce hatalı beyan edilir ise ilgili oteller ek bedel tahsil edebilir. Böyle bir durumda sorumluluk yanlış beyanda bulunan misafire aittir. Otel tarafından çocuklar için yaş tespitine yönelik kimlik talep edilebilir.

10.             2 yetişkin + 1 çocuk olan rezervasyonlarda, çocuk için ayrı yatak bulunmayabilir. Çocuk fiyatları ancak çocuğun iki yetişkin yanında konaklaması durumunda geçerlidir. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan yaş grubuna uyan, “tek çocuk” için geçerlidir.

11.             Gün içindeki kur değişimi, TL fiyatlara yansıtılmaktadır. Ödeme anındaki kurlar geçerlidir. İlave talepleriniz, otelde alacağınız bazı ek hizmetler (minibar, ütü vb.) otel tarafından ekstra ücrete tabi tutulur. Bu masraflar satın alma esnasında ücrete dahil edilmez ve konaklamanız sırasında doğrudan otele ödenir.

12.             Bazı ülkeler şehir, turizm ya da yerel düzeyde vergiler ile ilgili farklı uygulamalara sahiptir. Bu şekilde uygulanmakta olan her türlü şehir, turizm ya da diğer vergiler, giriş veya çıkış sırasında otel tarafından, misafirden tahsil edilir.

13.             Programlarda verilen yol mesafeleri harita bazlıdır. Trafik, hava şartları, gidilen ülkenin coğrafi konumu, yol çalışmaları ve şartları gibi durumlarda yolculuk süreleri uzayabilir. SEYAHATBANK zorunlu durumlarda veya gerek gördüğü durumlarda programın içeriğini bozmadan şehirlerin programdaki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu değiştirebilir.

14.             Tura iştirak eden kişilerin, şahsi eşyaları, çantaları, valizleri, pasaportları / kimlikleri kendi sorumluluğunda olup, unutulan/kaybolan/çalınan eşyalardan SEYAHATBANK sorumlu değildir. Unutulan eşyaların bulunma durumlarında Ülkeye ve/veya kişiye ulaştırılması sırasında yapılan masraflar eşya sahibine aittir.

15.             Olası ekstra harcamalar için otele girişte, resmî kurumlarca düzenlenmiş fotoğraflı kimlik/pasaport ve kredi kartı ya da nakit depozit, otel tarafından talep edilebilir. Çıkış sırasında talep edilen depozit iadesi otel ile misafir arasında olan bir işlem olup, SEYAHATBANK’un herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır.

16.             Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya havayolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı TÜKETİCİ’lerin gün ışığından faydalanamaması SEYAHATBANK’ın sorumluluğunda değildir.

17.             SEYAHATBANK  kendisinden herhangi bir hizmet satın alan TÜKETİCİ’sinin ve TÜKETİCİ’lerinin  vereceği, e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailing, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi” kanununa uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. TÜKETİCİ imzalamış olduğu bu sözleşmeyle SEYAHATBANK’IN kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir. TÜKETİCİ(ler) kendi iletişim kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. SEYAHATBANK   TÜKETİCİ’sine bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden SEYAHATBANK’ın kurumsal elektronik iletişim adresi olan [email protected]  mail adresine veya isteyeceği her hangi bir yolla SEYAHATBANK bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailing, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.

18.             18 yaşından küçük misafirlerimiz tek başlarına ya da yanlarında anne ya da babadan sadece biri ile seyahat ederken ülke giriş-çıkışlarında görevli polis memurunca anne-babanın ortak muvafakatini gösterir belge sorulması ihtimali olduğundan; 18 yaş altı misafirlerimizin ve anne-babalarının bu konuda hassasiyet göstermelerini tavsiye ederiz.

19.             Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici veya tüketici temsilcileri, bu Sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. SEYAHATBANK sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)e ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.

20.             TÜKETİCİ iş bu sözleşmeyi imzalayıp veya imzalamadan ulaşım araçlarına binme, otel giriş kaydı yaptırmakla ve/veya bir gece konaklamakla sözleşmelerin tüm maddelerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. İş bu 7(yedi) sayfa ve 7 (yedi) başlıktan oluşan sözleşme, 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş, her iki tarafça okunmuş ve sözleşmedeki tüm maddeler TÜKETİCİ tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir. Anlaşmazlık durumunda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

 

 

 

 

Seyahatbank Adına:                                                                     Hizmeti Alan(lar) Adına:

 

 

 

Tarih:

 

Powered By Murat Dervent