Teslimat ve İade

İş bu sözleşme TALATPAŞA BULVARI NO:62-4 ALSANCAK-İZMİR adresinde bulunan ve 444 3 876 irtibat numarasına sahip CMN TURİZM AŞ (Sözleşmede SEYAHATBANK olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …….   adresinde ikamet eden …….. (Sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşme, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan, voucher, tur programı ve tahsilat makbuzunda belirtilen hizmetleri kapsar.

1) TÜKETİCİ, yurt içi turlarda rezervasyonun kesinleşmesi için rezervasyon bedelinin en az %30’unu kayıt anında, kalan bakiyenin ise turun başlamasından en geç 10 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Sözü edilen süreler içinde belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde yapılan kayıt iptal edilerek alınan ödeme TÜKETİCİ ’ye iade edilir. Yurtdışı tur rezervasyonlarında kaporalı satış yapılmamaktadır. Tur bedelinin tamamı kayıt anında ödenir. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez ve vize işlemlerine başlanılmaz.

2) SEYAHATBANK herhangi bir nedenle satılan turun fiyatını değiştiremez. Ancak SEYAHATBANK’ıninisiyatifi dışında meydana gelen liman, havaalanı iniş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerine bu hüküm uygulanmayacaktır. SEYAHATBANK paket turun hareket tarihinden önce meydana gelen söz konusu fiyat artışını TÜKETİCİ’ye derhal bildirmek zorundadır. Bu durumda TÜKETİCİ herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır ya da değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça gösteren ek sözleşmeyi kabul eder. TÜKETİCİ sözleşmeden döndüğü takdirde, SEYAHATBANK’ın kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi durumunda eşdeğer bir paket alabilir ya da 10 gün içerisinde ödemiş olduğu tüm bedeli (vize masrafları ve sigorta bedelleri hariç) geri alarak sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir.

 3) TÜKETİCİ, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce SEYAHATBANK’a niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Yurt dışı turlarda ise bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Bu durumda paket turu devir eden ve devir alan şahıslar, SEYAHATBANK’a karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden sorumludurlar. Özellikle yurtdışı turlarda devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan TÜKETİCİ’lerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan TÜKETİCİ’lerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin SEYAHATBANK tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte SEYAHATBANK’A ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise SEYAHATBANK aradaki farkı TÜKETİCİ’ye iade edecektir. 

4) SEYAHATBANK’ın herhangi bir sebebe dayanmadan sözleşmeyi feshetmesi durumunda TÜKETİCİ uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca  SEYAHATBANK, TÜKETİCİ’nin o güne kadar yapmış olduğu tüm ödemeleri ve TÜKETİCİ’yi borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde TÜKETİCİ’ye iade edecektir. SEYAHATBANK paket turun kalkması için yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda veya mücbir sebeplerden dolayı paket tura ait sözleşmeyi iptal edebilir, bu durumda TÜKETİCİ’nin tazmin hakkı doğmaz. Bu durumda SEYAHATBANK müşteriden almış olduğu tüm ücretleri ve borçlandırma belgelerini 10 gün içinde TÜKETİCİYE tazminsiz olarak geri ödeyecektir. SEYAHATBANK, turu iptal ettiğini turun hareketine en az 3 gün kala tüm katılımcılara bizzat ulaşarak bildirimde bulunacaktır.

5) SEYAHATBANK  bu sözleşmeden dolayı doğan hükümlülüklerini gereği gibi ifa edecektir. Sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilememesinden dolayı SEYAHATBANK sorumludur. Sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilememesi TÜKETİCİ’den veya mücbir sebeplerden kaynaklanıyorsa SEYAHATBANK sorumlu değildir. Paket tur esnasında SEYAHATBANK’ın sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden birini veya birkaçını sağlayamayacağının anlaşılması durumunda SEYAHATBANK paket turun devam etmesi için TÜKETİCİ’ye ilave masraf gerektirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yaparak sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki farkı tazmin eder. Bu durumda TÜKETİCİnin tazminat hakkı doğmaz. Ancak söz konusu düzenlemeleri yapmak mümkün değil ise ya da bunlar haklı nedenlerle TÜKETİCİ tarafından kabul edilmez ise ikame servisler kullanılmadan SEYAHATBANK TÜKETİCİ’yi varış yerine veya TÜKETİ’cinin kabul edeceği bir başka dönüş noktasına geri dönmesi için eşdeğer ulaşım imkanı sağlar.

 6) Sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede TÜKETİCİ’nin bu 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Yasası’nın ilgili yönetmeliklerindeki haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair veya SEYAHATBANK’ın aynı kanunun ilgili yönetmeliklerindeki sınırlayan veya ortadan kaldıran kayıtlar geçersiz olacaktır. TÜKETİCİ, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde SEYAHATBANK’a bildirmek durumundadır. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır.

7) TÜKETİCİ’nin korunması hakkında kanun ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen sebeplerin (mücbir sebepler dahil) dışında herhangi bir nedenle SEYAHATBANK’tan satın almış olduğu ürünü iptal ettirmek istediği takdirde aşağıdaki iptal şartları uygulanacaktır.

7.1.)TÜKETİCİ, gezisinin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal ve vazgeçme talep etmesi durumunda herhangi bir sebep aranmadan ücretinin tamamı iade edilir. Ancak yurtdışı seyahatlerinde vize alınmış ise vize bedeli iade edilemez. TÜKETİCİ almış olduğu ürünün değiştirilmesine yönelik taleplerde bulunması durumunda yine 30 gün kalaya kadar değişiklikler bedel kesintisi olmadan yapılacaktır. TÜKETİCİ’nin ürün değişikliğinin uygun bulunması durumunda yeni talep etmiş olduğu ürünün fiyatı farkı var ise TÜKETİCi farkı SEYAHATBANK’a ödemek zorundadır. Ancak yeni ürünün fiyatı bir önceki ürünün fiyatından düşük ise SEYAHATBANK aradaki farkı TÜKETİCİYE iade edecektir.

7.2.)TÜKETİCİ, gezinin başlamasından 30 - 20 gün kala rezervasyonunu mücbir sebepler dışında bir sebeple iptal ederse gezi bedelinin %50'sini, 20 günden az kalan zamanlardaki iptal taleplerinde gezi bedelinin tamamını SEYAHATBANK’a cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7.3.)TÜKETİCİ, bayram, sömestre tatili gibi özel tatil dönemlerinde aldığı ürüne ve indirimli satış döneminde (erken rezervasyon döneminde) satın almış olduğu indirimli – promosyonlu ürüne ilişkin sözleşmeden mücbir sebepler dışında herhangi bir sebeple vazgeçemez. Bu durumda gezi bedelinin tamamını SEYAHATBANK’a cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8) Olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, karantina ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve yasalarda mücbir sebep olarak belirtilen hususlar mücbir sebep kabul edilir. Mücbir sebebe istenen sürede belgeleyemeyen veya eksik olarak belgeleyen TÜKETİCİ’ler SEYAHATBANK’tan herhangi bir talepte bulunamazlar. Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden SEYAHATBANK sorumlu değildir. 18 yaşından küçük çocuklar annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden, hem babasından muvaffakatname almak zorundadır (Kıbrıs'a sadece fotoğraflı resmi kimlik ile uçuş yapılabilir, ehliyet, evlilik cüzdanı geçerli değildir).

9)Tura katılan TÜKETİCİ’nin; her türlü otobüs ulaşımlı seyahat ve gezilerde, 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile en çok 2 valiz bulundurabilir. Uçaklı seyahatlerde ise havayolu firmasının bagaj taşıma kuralları geçerlidir. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu TÜKETİCİ’lere aittir.

9.1)TÜKETİCİ’ye ait bagajların SEYAHATBANK’a ait araçlarda kaybı veya hasarı durumunda, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak SEYAHATBANK  tarafından eşya sahibi TÜKETİCİ’ye ödenir. TÜKETİCİ kıymetli eşya taşıdığı bagajını veya bagajlarını özel bir sigorta firmasına sigortalatmalıdır. Uçaklı ulaşımlarda ise sorumluluk ve uygulamalar ilgili havayolunun belirtmiş olduğu kurallara tabidir.

9.2.)Paket tur programlarında ücrete dahil tüm hizmetler ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar dışında kalan turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Yurt dışı turlarında ekstra tur ücretlerine ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Bu turlar ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, ekstra turların yapılmaması neden ile SEYAHATBANK’tan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra tura katılmak istemeyen misafirler güzergah üzerinde rehber tarafından uygun görülen yerlerde bekletilir. Ekstra tur dönüşü alınarak tura devam ederler.

9.3)Yasa gereği tüm konaklama yerlerine nüfus cüzdanı ibraz etme zorunluluğu vardır. Konaklama yerine nüfus cüzdanı ibraz etmeyen TÜKETİCİ’ler konaklama yerine alınmayacaklardır. Bu durumda nüfus cüzdanı olmamasından dolayı konaklama yerine alınmayan TÜKETİCİ’lerin sorumluluğu SEYAHATBANK’a ait değildir.

9.4)Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya havayolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmesinden dolayı TÜKETİCİ’lerin gün ışığından faydalanamaması SEYAHATBANK’ın sorumluluğunda değildir.

10) Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan havayolları bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeni ile SEYAHATBANK sorumlu tutulmaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez. Charter yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz.

10.1) Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler tatbik olunur.

10.2)SEYAHATBANK  havayolu ile TÜKETİCİ arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 tarihli Lahey Protokolü’ne tabidir. TÜKETİCİ saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turları satın aldıklarını taahhüt eder. Aracı kurum statüsündeki  SEYAHATBANK  bu tür değişikleri haber aldığı an en kısa sürede TÜKETİCİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanması için TÜKETİCİ’nin de uçuştan en az 48 saat önce SEYAHATBANK’ı arayarak uçuş saatini teyit etmesi gerekmektedir.

10.3)    Uçaklı ulaşımlarda, TÜKETİCİ’ye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerli olup, SEYAHATBANK’ın sorumluluğunda olmadığı açık bir şekilde TÜKETİCİ tarafından kabul edilmiştir.

 11) Satın alınan hizmete, vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir. İş bu maddelerin konusu, SEYAHATBANK ile yurtdışı turuna katılacak olan TÜKETİCİ’nin, yurtdışına çıkış için gerekli vize takip işlemini SEYAHATBANK’ın üstlenmesini talep etmesi nedeniyle, SEYAHATBANK’ın çalıştığı yetkili acente tarafından TÜKETİCİ’ye verilecek vize hizmetine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

11.1)Vize başvurusu için gerekli olan evraklar ve vize masrafları ile vize hizmet bedeli, ilgili konsolosluğun bildirdiği şekilde eksiksiz olarak, tur hareket tarihinden en geç 20 gün önce müşteri tarafından SEYAHATBANK ve SEYAHATBANK’ın talebi doğrultusunda acenteye teslim edilmelidir. Teslim edilen pasaportun gezinin başlangıç tarihinden itibaren en az 6 aylık geçerlilik süresinin bulunması zorunludur.

11.2)TÜKETİCİ’nin SEYAHATBANK  veya yetkili acentesine vizesi olmayan pasaport teslim etmesi durumunda; pasaportta shengen vizesinin olmaması durumunda TÜKETİCİ konsolosluk talep ettiği takdirde şahsi başvuruyu evraklarıyla beraber konsolosluğa verilen gün ve randevu saatinde konsolosluğa müracaat edeceğini kabul ve beyan eder. Pasaportunda shengen vizesi olması durumunda; konsolosluk tarafından talep edilen evraklar ile birlikte başvurusunun yapılması için SEYAHATBANK’a veya yetkili acentesine pasaportunu belirtilen sürede teslim edeceğini kabul ve beyan eder.

11.3) TÜKETİCİ’nin SEYAHATBANK veya yetkili acentesine pasaport ve evraklarını teslim edip, teslim edilen evrakların konsoloslukça yetersiz veya eksik görülmesi durumunda; konsolosluk tarafından TÜKETİCİ’den eksik evraklara mahsuben talep edilen evrakların belirtilen süre zarfında teslim edilmemesinden doğan tüm hükümlülükler TÜKETİCİ’ye aittir. Bu sebeple alınamayan vizeler SEYAHATBANK ve yetkili acentesinin sorumluluğunda olmayıp, yapılan harcamalar geri iade edilemez.

11.4)TÜKETİCİ, tüm evrakları zamanında teslim etmiş ve acente zamanında başvuru yapmış olmasına rağmen konsolosluk tarafından başvuru reddedilirse veya yine taraflardan kaynaklanmayan nedenlerle, ilgili konsolosluk tarafından turun başlangıç gününe kadar pasaportlar teslim edilmezse, SEYAHATBANK  veya acentenin sorumluluğu doğmayacaktır.

11.5)SEYAHATBANK, yetkili acente ve TÜKETİCİ tüm sorumluluklarını yerine getirmiş olmasına rağmen vize başvurusunun konsoloslukça reddi durumunda, turun başlangıç tarihinden 10 günden az zaman kala gerçekleşirse, SEYAHATBANK tur bedelinin, vize masraf ve hizmet bedelinin tamamını alma hakkına sahip olacaktır.

11.6) TÜKETİCİ’nin hüsnüniyet (vergi borcu, askerlik durumu, yurtdışına çıkış yasağı, kara liste olma durumu vb.) kurallarına aykırı olan hareketleri neticesinde vizenin alınamaması durumunda SEYAHATBANK’ın veya yetkili acentesinin sorumluluğu olmayacaktır.

11.7)Tüm vize işlemleri geçerli olarak yapılmış ve vize alınmış olması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, gidilen ülkede herhangi bir sebeple içeri sokulmayan TÜKETİCİ’ye herhangi bir ödeme yapılmayacak ve bu durumdan doğacak zararlardan SEYAHATBANK sorumlu olmayacaktır.

11.8)TÜKETİCİ yasal mercilerde kabul edilecek şekilde tahribatsız, deformasyonsuz geçerli pasaport bulundurmakla yükümlüdür. Pasaporttaki tahribat veya deformasyondan kaynaklı ülke çıkış ve girişlerinde yaşanacak olan seyahat iptallerinden SEYAHATBANK sorumlu tutulamaz.

11.9) Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisi takip edeceğini belirten TÜKETİCİ, vize işlemlerinin gerçekleşmemesini ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, sorumluluk TÜKETİCİ’ye aittir.

11.10) SEYAHATBANK  veya yetkili acentesinin hiçbir şekilde konsolosluklar üzerinde yaptırım gücü veya edinimlerini taahhüt edebilme yetkisi yoktur. Konsolosluklarda ki gecikmelerden SEYAHATBANK aracı kurum olması sebebiyle kendi veya yetkili acentesi sorumlu değildir. Konsolosluk tarafından iade edilen belgeler SEYAHATBANK veya yetkili acente tarafından TÜKETİCİ’ye teslim edilir. Konsolosluğun vize vermemesi halinde SEYAHATBANK’ın herhangi bir sorumluluğu olmayıp, “neden vize alınamadığı” yasal olarak konsolosluk beyanına dayanır.

11.11)TÜKETİCİ sözleşmede beyan ettiği isimlerin(pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur.

12)1618 sayılı seyahat acenteleri kanuna göre paket tur alan TÜKETİCİ’lerin zorunlu seyahat sigortanız yapılmıştır. Zorunlu seyahat sigortası acente iflasını ve ayıplı hizmete karşı bir sigorta olup, seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini kapsamaz. Seyahat sağlık ve asistans hizmetlerini içeren paket sigortanızı ücreti mukabilinde acentemizden talep edebilirsiniz.

13)Kredi kartıyla hizmet satın alan TÜKETİCİ’ler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir.

13.1)TÜKETİCİ’ler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde SEYAHATBANK kredi kartından almış olduğu bedeli yine TÜKETİCİ’nin kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre bir ila beş iş günü içerisinde TÜKETİCİ’nin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, SEYAHATBANK’ın herhangi bir y.ükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu durumun banka ile kredi kartı sahibi arasında çözümlenmesi gerekmektedir.

13.2)TÜKETİCİ kredi kartı ile taksitli olarak aldığı hizmetin ödemesini yapmaması durumunda ilgili bankaya ait kredi kartı başvuru formunda belirtilen faiz oranları tutarında temerrüt faizi öder.

 14)SEYAHATBANK  kendisinden herhangi bir hizmet satın alan TÜKETİCİ’sinin ve TÜKETİCİ’lerinin  vereceği, e-mail, GSM numarası, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik e-mailing, SMS gönderimi, katalog gönderimini “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi” kanununa uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. TÜKETİCİ imzalamış olduğu bu sözleşmeyle SEYAHATBANK’IN kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir. TÜKETİCİ(ler) kendi iletişim kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. SEYAHATBANK   TÜKETİCİ’sine bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden SEYAHATBANK’ın kurumsal elektronik iletişim adresi olan info@seyahatbank.com  mail adresine veya isteyeceği her hangi bir yolla SEYAHATBANK bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan e-mailing, SMS gönderimi ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.

  15)TÜKETİCİ iş bu sözleşmeyi imzalayıp veya imzalamadan ulaşım araçlarına binme, otel giriş kaydı yaptırmakla ve/veya bir gece konaklamakla sözleşmelerin tüm maddelerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. İş bu 3 (üç) sayfa ve 15 (onbeş) maddeden oluşan sözleşme, 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş, her iki tarafça okunmuş ve sözleşmedeki tüm maddeler TÜKETİCİ tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir. Anlaşmazlık durumunda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Satış Temsilcisi:                                                                                                                                 Hizmet Alan(Lar) Adına:

                                                                                                 Tarih:

Powered By Murat Dervent